Ara podeu visitar l’interior de l’hotel en la nostra galeria. Podreu triar entre les següents opcions:
PB = Planta baixa
RT = Restaurant
HB = Habitació
(Si es queda la imatge negra sense carregar, actualitzant la pàgina s’arregla).
hotelespel-logo